CAD'de fiziksel alanların modellenmesi üzerine bir laboratuar pratik çalışması geliştirilmesi ANSYS - fizik el kitabı

Özetler:

  • CAD'de entegre devrenin termal alanının simülasyonu ANSYS.
  • CAD ANSYS'de entegre devrenin elektromanyetik alanının modellenmesi.
  • CAD ANSYS'de bir baskı biriminin bükülme titreşimlerinin simülasyonu.
  • ELCUT - İki boyutlu alanları sonlu elemanlar yöntemi ile modelleme programı.
  • RES tasarımında fiziksel alanların ana türleri.
  • CAD ANSYS'ye giriş.
  • CAD'de entegre devrenin termal alanının hesaplanması ANSYS.
  • Erişim şekli: [4.1.2 CAD ANSYS'deki baskı biriminin bükülme titreşimlerinin hesaplanması.
  • ANSYS yazılım ürünündeki ana unsurlar nelerdir?
  • Laboratuar çalışmalarında hangi element kullanıldı, neden?

Benzer Resimler: