OJSC "8 Mart" kuruluşunun pazarlama politikası - pazarlama uygulaması hakkında rapor

Özetler:

  • Bölüm 4. İşletmenin emtia politikası.
  • Bölüm 2. Pazarlama faaliyetlerinin bilgi desteği.
  • Şirket, bir kalite yönetim sistemi geliştirdi ve uygulamaya koydu.
  • OJSC'nin "8 Mart" tarihli ortaklar kayıt defterinin sahibi CJSC "Sermaye-Aktif" dir.
  • Şirketin ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satılıyor.
  • Bu pazarlama çabalarına ve geleceğe odaklanmaktadır.
  • OJSC'nin "8 Mart" tarihli güçlü ve zayıf yönlerini inceleyeceğiz, Tablo 1'de sunulmuştur.
  • Tablo 2 OAO "8 Mart" için temel piyasa risklerini ve bunları asgariye indirmenin yollarını göstermektedir.
  • OJSC'nin "8 Mart" faaliyeti dış ve iç faktörlere bağlı.
  • OJSC'nin "8 Mart" ürünlerinin rekabetçiliğini analiz edeceğiz.

Benzer Resimler: