OJSC "MegaFon" un örgütsel ve ekonomik faaliyetlerinin analizi - yönetim uygulamaları hakkında rapor

Özetler:

  • OJSC "MegaFon Perakende" ekonomik faaliyet analizi.
  • OJSC "MegaFon Retail" in Uzak Doğu şubesinin ekonomik faaliyetleriyle tanışmak.
  • İşletmenin ekonomik ve finansal faaliyetlerin analizi.
  • İşletmenin ekonomik faaliyetinin kârlılığını etkinliğinin bir ifadesi olarak düşünün.
  • 2012 yılı mali ve ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan zararlar -282.898 bin olmuştur.
  • İşletmenin örgütsel ve yasal faaliyetleri.
  • 2 OJSC "MegaFon Perakende" nin kar analizi.
  • 3 OJSC "MegaFon Perakende" 'nin kârlılığının analizi.
  • Tablo 1 - OJSC "MegaFon Retail" in SWOT analizi.
  • Şekil 2 - OJSC "MegaFon Perakende" nin Uzak Doğu şubesinin organizasyon yapısı.

Benzer Resimler: