Zelenkovsky ormancılığına örnek olarak leshoz'un organizasyon ve üretim faaliyetleri - tarım uygulamasıyla ilgili bir rapor

Özetler:

  • Leshoz'la tanışma ve üretim faaliyetleri.
  • Bu yıllarda, orman çiftliklerinin yeniden yapılandırılması, yeni arazilerin kabulü gerçekleştirildi.
  • 22.11.2000, sayı: 64, Belarus Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Emri. Obolskoye lesnichestvo, Shumilinsky leskhoz'a transfer edildi.
  • Ormancılık ofisi, leszoz bürosundan 25 km uzaklıktaki Zelenka köyünde bulunuyor.
  • Leshoz komitesinin envanter sonuçlarına ilişkin kararı, her ormancılık için bir protokol ile hazırlanmıştır.
  • Orman alanının organizasyonunun kısa tanımı.
  • Ormancılığın organizasyonu ve ödenmesi, ormandaki fonların muhasebeleştirilmesi.
  • Zelenkovo ​​ormancılığındaki mantar kaynakları.
  • Leshoz'un orman yönetimi projesi.
  • Leskhoz üretim vergileri ormancılık.

Benzer Resimler: