İşletmedeki emek koruması - yaşam güvenliği uygulaması hakkında bir rapor

Özetler:

  • Şirketin iş güvenliği sisteminin incelenmesi.
  • İşletmenin iş gücünün korunması için mühendisin belirli işlevlerinin performansının çoğaltılması.
  • İş güvencesi ile ilgili şikâyetler ve talepler.
  • Tanıtım brifingi, bir OT mühendisi tarafından emek koruma bürosunda yürütülür.
  • Bir güvenlik mühendisinin görevleri, şubenin direktörü tarafından onaylanmış görev tanımı ile tanımlanır.
  • (17 Kasım 2004 tarihinde tadil edilmiş şekliyle). 2. 23 Haziran 2008 tarih ve 356-3 "İş güvencesi üzerine" Belarus Zakon.
  • İş güvencesi önlemlerinin planlanması ve geliştirilmesi ile ilgili yönetmelik.
  • Kuruluşun iş güvenliği servisine ilişkin standart bir hüküm.
  • Yöneticilerin ve organizasyon uzmanlarının emek korumasına ilişkin yaklaşık bir eğitim programı.
  • 2011-2015 dönemi için emek koşullarını ve güvenliğini geliştirmeye yönelik Cumhuriyet hedef programı.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Yaşam güvenliği uygulaması hakkında güncel raporlar