Güzellik salonunun ekonomik ve ekonomik faaliyetlerinin analizi "Leo" (LLC "Santurio") - ekonomik teori uygulaması üzerine bir rapor

Özetler:

  • İşletmenin üretim ve ekonomik faaliyetlerinin ana teknik ve ekonomik göstergeleri.
  • Güzellik salonunun çalışmalarının analizi yapılır.
  • Güzellik Salonu 2004'te "Leo" kuruldu.
  • O, güzellik salonunun tüm çalışanlarının doğrudan ve müdürüdür.
  • Yönetici direkt amirin, güzellik salonunda "Leo" nun astına bağlıdır - yönetmen.
  • Genel olarak, güzellik salonunun "Leo" çalışma grubu, dostane ilişkiler içinde çalışıyordu.
  • Yaşa göre küçük düzenlemeler yapıldığında, aynı cevaplar güzellik salonunun direktörü tarafından verildi.
  • Bilgi sisteminin devreye girmesiyle güzellik salonunun "Leo" nun çalışma süreçleri çok basitleştirildi.
  • Güzellik salonunun "Leo" bilgi sistemi, hizmet sunumunu kaydetmek için geliştirildi.
  • Güzellik salonunda "Leo" - "Base4Beauty" otomasyonunda kullanılan bilgi sistemi.

Benzer Resimler: