Yönetim sisteminin iyileştirilmesi - pazarlama uygulamaları hakkında bir rapor

Özetler:

  • Amaç ZAO PF "TransTechService" de PR yönetim sistemini geliştirmektir.
  • Shishkina, M.A. Sosyal Yönetim Sisteminde Halkla İlişkiler / М.А. Shishkin.
  • Konu - şirketin olumlu bir imajının oluşturulması için bilgi akışının yönetimi.
  • Moskova: Uluslararası İşletme ve Yönetim Üniversitesi, 1997.
  • PR şirketin pazarlama iletişim sisteminde.
  • Şirketteki departmanlar ve çalışanlar arasındaki etkileşim sisteminin etkinliği.
  • İşletme ve yönetimle ilgili konularda danışmanlık yapmak.
  • Bölüm 2 ZAO PF "TRANSTEHSERVIS" 'te PR faaliyetlerinin analizi ......
  • İşletmenin PR faaliyetinin tanımı ....................................
  • Nesne - şirketin hedef kitleyle olan ilişkisinin süreci.

Benzer Resimler: