JSC "Birleşik Enerji Sisteminin Federal Izgara Şirketi" nin (JSC FGC UES) özellikleri - Ekonomi teorisinde uygulama hakkında rapor

Özetler:

  • Federal Izgara Şirketi doğal bir tekel statüsüne sahiptir.
  • Şekil 1 - JSC FGC UES'in dünyanın önde gelen elektrik şebekeleri şirketleri ile karşılaştırılması.
  • Şirketin tüm çalışanlarına ödeme yapmak için birleşik bir yaklaşım sağlamak.
  • Açık anonim şirketten bahsedelim.
  • Birleşik Birleşik Devletler (All-Russian) elektrik ağı ölçeği, Rusya'nın büyüklüğüne denk geliyor.
  • JSC FGC UES hisselerinin% 79.55'ini kontrol eden Rusya Federasyonu Hükümeti, Şirketin çalışmalarına aktif olarak katılır.
  • Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergei Shmatko, Şirket Yönetim Kuruluna başkanlık etmektedir.
  • Perspektif tarife ayarlama sistemi.
  • Şirketin mevcut ve gelecekteki görevlerini çözmek için nitelikli personel olması.
  • Şirket, en tecrübeli ve son derece profesyonel çalışanları korumakla çok şey ifade etmektedir.

Benzer Resimler:

Benzer eserler

nesneleri

Tüm konular »

Ekonomik teori uygulaması ile ilgili güncel raporlar