Tarım için pratik görev olan СХПК ПЗ "Maisky" de üretim uygulamaları hakkında rapor

Özetler:

  • Uyguladığım "PZ Maisky" anonim şirketindeki uygulamayı geçtikten sonra.
  • Uygulama ile ilgili genel sonuç.
  • "5" uygulaması için değerlendirme (mükemmel).
  • Uygulama müdürü ____________ Yu.S. Malikova.
  • İşletmedeki üretim ve yönetim yapısı.
  • Muhasebe politikası, mevzuatın öngördüğü şekilde PBU'ya karşılık gelir.
  • Belgelerle çalışabilir, düzenli ve özenli olur.
  • Gerekli ve önemli çok miktarda malzeme arasından seçim yapabilir.
  • Ekonominin ekonomik göstergeleri yoğun gelişme dinamiklerinden bahsediyor.
  • Stepanova A.V., Devlet Eğitim Kurumu'nun üçüncü yılı öğrencisi "Vologda Ziraat Teknik Okulu".

Benzer Resimler: