Kimyada pratik bir görev olan fosforik asit ve sodyum dihidrojen fosfat karışımının analizi

Özetler:

  • Analiz edilen solüsyon: H OO ve NaOH PO'nun 0.01M solüsyonlarının bir karışımı.
  • Sulu bir ortamda asitlerin bir karışımının titrasyonu.
  • Asit karışımının su-aseton ortamında titrasyonu.
  • Sodyum hidroksit çözeltisinin titresi tayini (1 doğru titrasyon).
  • Karışımın kontrol solüsyonunun titrasyonu.
  • Sodyum hidroksit çözeltisinin titresi tayini (ortalama değer).
  • Karışımın kontrol solüsyonunun suda titrasyonu (1 doğru titrasyon).
  • Karışımın kontrol solüsyonunun bir su-aseton ortamında titrasyonu (1 doğru titrasyon).
  • Karışımın kontrol solüsyonunun suda titrasyonu (ortalama değer).
  • Bir karışımın bir kontrol solüsyonunun bir su-aseton ortamında titrasyonu (ortalama değer).

Benzer Resimler: