Ulusal kimliğin psikolojisi (rapor) - sosyolojide pratik görev

Özetler:

  • Niçin insanların bilincini uyandırmaya götüren bir ulusal kimlik krizi var mı?
  • Etnik kimliğin gelişmesi kanlı savaşlara neden olabilir.
  • Bu ifade ile olumlu bir kimlik duygusunun temel parametrelerini açıklar.
  • İkinci psikolojik neden yüzeydedir ve özel kanıt gerektirmez.
  • Etnik kimlik, kişinin sosyal kimliğinin bir parçasıdır.
  • Ayrıca marjinal bir etnik kimlik var.
  • Kimliklerle karıştırılan bu insanlar genellikle çatışmaları yaşarlar.
  • Olumlu bir etnik kimlik stratejisi olan sosyal rekabet stratejisi daha var.
  • E.Erikson "Kimlik: gençlik ve kriz".
  • Sosyolojik okullar etnik kimliğin büyümesini açıklıyor.

Benzer Resimler: