Aritmetik-mantıksal cihaz bilişim ve telekomünikasyonda pratik bir görevdir.

Özetler:

  • Mikro devrelerin aritmetik lojik cihazı.
  • Mantıksal açık açıklık (münhasır OR).
  • Evrensel aritmetik girdi ve çıktıların atanması.
  • Mantıksal kodlar üzerindeki işlemler (mantıksal işlemler).
  • Mantıksal cihaz (mikro devre K5511P3).
  • Bu standın çalışmasında kullanılmazlar.
  • Mantığın her varyantı için hakikat tabloları farklıdır ve özet tablo 1'de gösterilmiştir.
  • Aritmetik işlemin sonuçları ek kodda ifade edilir.
  • Bir işlemi seçme kodunun en yüksek hanesi (M girişi), ALU tarafından gerçekleştirilen eylemlerin niteliğini belirler.
  • L - düşük gerginlik seviyesi; H - yüksek düzey gerginlik.

Benzer Resimler: