Endüstriyel tesislerin yıldırımdan korunmasının hesaplanması , yaşam güvenliğine ilişkin pratik bir görevdir

Özetler:

  • Yıldırımdan korunma hesaplamaları için bazı örnekler.
  • Yıldırımdan korunma unsurlarının öğretmen tarafından verilen görevlere uygun olarak hesaplanması.
  • Yıldırım iletken tasarımları ve hesaplamaları.
  • Zemin halkasının tasarımı ve hesabı.
  • Borunun (çubuk) yüzey yüzeyinin altına doğru derinleştiğinde (Şekil 7.4, b), hesaplama formüle göre yapılır.
  • Atmosferik elektriğin fırtınaları, insanların hayatları için tehlikelidir.
  • Bujilerin farklı tasarımları vardır: çubuk, anten ve örgü.
  • En yaygın çubuklar.
  • Onun yarıçapı, yıldırım kollektörünün bir buçuk katıdır.
  • Şimşek koruma bölgesi grafik olarak görüntülenebilir.

İlgili eserler: