Finans, para devri ve kredi (dersler) - finans için pratik bir görev

Özetler:

  • Uluslararası parasal ve finansal ilişkiler.
  • Para, para dolaşımı, para sistemi.
  • Para devri kanunu.
  • Fonksiyonlarının yerine getirilmesinde para hareketi parasal bir dolaşımdır.
  • Para akışı nakit ve nakit dışı formlarda yapılır.
  • Kağıt dolaşımı koşullarında, parasal dolaşım düzenleyicisinin rolü devlete aittir.
  • Para arzı iki faktörden etkilenecektir: dolaşımdaki para miktarı ve ciro hızı.
  • Gelirlerin alınmasından önce, üretim ve dolaşımın maliyetleri işletme sermayesinden finanse edilir.
  • Sirkülasyon fonlarına şunlar dahildir: mamul ürünler, nakit, alacaklar.
  • Emtia ve parasal L / C vardır.

Benzer Resimler: