Aydınlatma ağlarının elektrik hesaplaması - fizikteki pratik bir görev

Özetler:

  • 1 Aydınlatma ağına gç kaynağı için temel elektrik devresi.
  • Şek. Aydınlatma ağının ana elektrik devresi ile kaynak verileri ve hesaplamaları.
  • Minimum bir iletken malzeme için şema Şekil 1'de gösterilen bir aydınlatma şebekesi için hesaplayın.
  • Bir ağ şeması çizin ve varyantınıza göre kaynak veriyi ona uygulayın.
  • Şebeke boyunca izin verilen voltaj düşüşünü belirleyin.
  • Şebekenin her bir bölümü için yük momentini hesaplayın.
  • Şebekenin her bir bölümü için yük momentini hesaplarız.
  • Tablo 1 - Trafo ve Güç Seçenekleri.
  • Tablo 2 - Grup güç kaynağının parametreleri.
  • Şebeke boyunca izin verilen voltaj düşüşü.

İlgili eserler: