Kompleks bileşiklerin incelenmesi - kimyada pratik görev

Özetler:

  • Çalışmanın Amacı: Kompleks bileşiklerin elde edilme metotlarını ve özelliklerini öğrenmek.
  • Karmaşık bileşikler parçacıklardır (nötr moleküller veya iyonlar) İş ilerlemesi.
  • Kompleks kimyasal bileşik.
  • Kompleks civa iyodürün hazırlanması.
  • Gözlemler: Beyaz bir çökelti oluşmuştur.
  • Deneyim numarası 1. Gümüş amonyak kompleksinin oluşumu ve yok edilmesi.
  • Tüp içine 3-4 damla AgNO3 dökün ve birkaç damla NaCl ilave edin.
  • Gözlemler: Beyaz bir çökelti oluşmuştur.
  • 3-5 damla konsantre amonyak çözeltisi ekleyin ve tüpü biraz sallayın.
  • Gözlemler: Çökeltinin çözülmesi, çözelti şeffaf hale geldi.

Benzer Resimler: