Derleyici. CAD'nin dil desteğiyle desteklenmesi - tasarımda pratik görev (CAD)

Özetler:

  • İlerleme Raporu.
  • İlk komut, çalışma alanını ayarlar.
  • İkinci komut, trans adı verilen bir alt dizin oluşturur.
  • Üçüncü komut - çalışma dizininin içeriğine bakar.
  • Dördüncü takım - bir seviye yükseliyor.
  • Beşinci komut - result.res adında bir dosya oluşturur.
  • Program verilen konular hakkında iki eser içermektedir.
  • Dosyanın orijinal metni trans.cmd'dir.
  • KSP-31 grubunun öğrencisi.

Benzer Resimler: