Rusya'nın Avrupa Kuzey-Doğusunda Carex cinsinden alkaloidler - kimyada pratik bir görev

Özetler:

  • Avrupa parçasının kuzeydoğusundaki florada alttürlü 87 tür büyür.
  • SSCB'nin Avrupa bölgesinin kuzeydoğusundaki Flora.
  • Alkaloidlerin kısa tanımı (yapısal özellikler, keşif öyküsü).
  • Bitki dünyasındaki alkaloidlerin dağılımı.
  • Sonraki blok, doğrudan alkaloid üreticileri - bitkiler hakkında bilgi içerecektir.
  • "Alkaloid" ("alkaliye benzer") terimi, 1819'da eczacı V. Meisner tarafından önerildi.
  • Alkaloidlerin botanik türleri arasındaki dağılımı oldukça düzensizdir.
  • Bazı aileler alkaloid açısından zengindir, diğerleri değildir.
  • Bir bitki organizmasında, alkaloidlerin dağılımı genellikle oldukça düzensizdir.
  • Alkaloidlerin lokalizasyonu esas olarak belli bölümlerde gerçekleşir.

Benzer Resimler: