Hizmetler için küresel pazar ve uygulanmaları için temel işlemler finans açısından farklıdır

Özetler:

  • Küresel finansal hizmetler piyasasında bankacılık, sigorta işlemleri ve menkul kıymet işlemleri bulunmaktadır.
  • Dünya pazarındaki hizmetler, dış pazara giren hizmetler, yani; tüketici değerleri.
  • Küresel hizmet pazarı, hizmetler farklı ve heterojen olduğundan, dar pazarlara ayrılmıştır.
  • Bu pazarın merkezinde, dünya ekonomisinin - servis sektörü - büyük ve hızla büyüyen bir parçası yatıyor.
  • Hizmet sunumu, dünya ticaretindeki en dinamik yazıdır.
  • Hizmetlerin dünya pazarının yapısı ve yapısı.
  • Uluslararası hizmet türleri ve uygulama kapsamı.
  • Dünya ticaretinde hizmetlerin en büyük değeri turizm ve ulaştırmadır.
  • Dünya hizmet ihracatı ve ithalatın% 50'den fazlası.
  • Dünya hizmet ihracatı (milyar dolar).

Benzer Resimler: