Örgütsel yönetim yapıları - finans farklılıkları

Özetler:

  • "Organizasyon yönetimi yapısı" veya "organizasyonel yönetim yapısı" (GCO).
  • Örgütsel yapıların evrimi eğilimleri.
  • Yönetişim yapılarının temel kavramları öğeler, bağlantılar (ilişkiler), düzeyler ve güçlerdir.
  • Fonksiyonel bağlantılar bazı veya diğer yönetim fonksiyonlarıyla ilişkilendirilir.
  • - Yönetim yapısının muhtemel çizgilerini ve parametrelerini "tanımlamak" - organizasyonun kendisi.
  • Vade aşamasında, ademi merkeziyet etme eğilimi çoğunlukla yönetim yapısında gerçekleşir.
  • İki yönetişim yapısı yapısı arasındaki en önemli fark Ek 1'de gösterilmektedir.
  • SSCB'de, bu tür bir yönetim yapısının oluşturulması, derneklerin kurulmasıyla bağlantılıydı.
  • Dikkate alınacak yapı türleri çok esnektir, oldukça basit ve ekonomiktir.
  • Tugay yapılarının oluşturulması ciddi hazırlık gerektirir.

Benzer Resimler: