İnşaat şirketinin temel ekonomik parametreleri finans bakımından farklıdır

Özetler:

  • Konu: "Bir inşaat şirketinin temel ekonomik parametreleri."
  • Anonim şirket inşaat şirketlerinin kilit performans göstergelerinin hesaplanması.
  • Anonim şirket inşaat şirketinin çalışan sayısının hesaplanması.
  • IV. İnşaat şirketi tarafından bütçeye ve bütçe dışı fonlara yönlendirilen vergiler ve ödemeler.
  • Vergi ve ödemeler, bir inşaat firması tarafından bütçe ve bütçe dışı fonlara yönlendirilir.
  • Yöntemin seçimi, sözleşmenin koşullarına ve piyasadaki genel ekonomik duruma bağlıdır.
  • II İnşaat ve montaj işlerinin maliyetinin belirlenmesi, yapısı, maliyet gruplaması.
  • Sosyal ihtiyaçlar için kesintiler - işletme çalışanlarına ödenen sosyal yardımlar ve yardımlar.
  • Yıl boyunca inşaat firması çeşitli imkânlara sahiptir.
  • İnşaat organizasyonunun kapasitesi, ders projesinin şartlarına göre belirlenir ve 23800000 ruble'dir.

Benzer Resimler: