Modern bir gençlerin sosyalleşmesinin özellikleri - psikolojide farklılıklar

Özetler:

  • Modern bir gencin sosyalleşmesinin özelliklerinin analizi.
  • Modernleşmenin sosyalleşmesini etkileyen faktörlerin tanımı.
  • Ergenlerin sosyalleşmesinde öncü faktör rolünün belirlenmesi,.
  • Modern Rus toplumunda sosyalleşmenin sorunları üç şartla ilişkilendirilir.
  • O halde ergenlerin sosyalleşmesine gelince.
  • Kon, Mudrik ve Shibutani gibi yazarlar - sosyalizasyon üzerine yaptıkları çalışmalar.
  • Geleneksel bir toplumda, farklı toplumsallaşma ajanları için geçerli olan kurallar daha tutarlıdır.
  • Toplumsallaşmanın bir faktörü olarak kontrol.
  • Medya, okullar, aile ve grup da dahil olmak üzere gençler.
  • Aynı işlemler okulda da gerçekleşir.

Benzer Resimler: