Bireysel risk değerlendirmesi - kişisel hukukta farklılıklar

Özetler:

  • Risk değerlendirmesi, farklı kuruluşlar için bireysel ve benzersizdir.
  • Pratikte, farklı risk değerlendirme yöntemleri kullanılır.
  • Riskleri değerlendirirken şunlar akılda tutulmalıdır:
  • Puanlama yöntemi ile, risk değerlendirmeleri formülle ifade edilir.
  • Risk değerlendirmesi kapsamlı olmalı, ancak çok karmaşık değil.
  • Belirlenen risk düzeyini belirlemek için, olasılığın çarpımını çarpın.
  • Tehlike S'nin olası sonuçlarının değerlendirilmesi Tablo 1'e uygun olarak yapılmıştır.
  • Tehlikenin olası sonuçlarının değerlendirilmesi -S.
  • Risk sınıflamasının matrisi.
  • İş numarası 2'yi test edin.

Benzer Resimler: