İşletmenin duran varlıklarının kullanım durumunu ve verimliliğini analiz etmek (örneğin, OAO Gazprom ... - finans farklılığı

Özetler:

  • Analiz verileri, raporlama döneminde duran varlıkların verimsiz kullanılmasına tanıklık eder.
  • Sabit varlıkların hareketinin analizi, bileşimi, yapısı ve durumu.
  • Sabit varlıkların verimliliğini artırmak için yedekler.
  • Analizin önemli bir görevi, şirketin temel üretim varlıklarının varlığını incelemektir.
  • Tablo 3 - Raporlama döneminin sonunda OAO Gazprom-Cran'ın duran varlıklarının durumu.
  • Duran varlıkların teknik şartlarının değerlendirilmesi.
  • Fonların etkinliğini gösteren göstergeler.
  • Tablo 7 - Sabit kıymetlerin etkinliğinin göstergeleri.
  • Tablo 8 - OAO Gazprom-Vinç sabit varlıklarının kullanımının ana göstergelerinin dinamiği.
  • İşletmenin üretim sabit varlıkları, işletmenin üretim ve teknik tabanını oluşturmaktadır.

Benzer Resimler: