Yıllık 2,800 adetlik bir programa sahip bir kabine ürününün teknolojik maliyetinin hesaplanması - finans farklılıkları

Özetler:

  • • Üretim maliyetinin hesaplanması ve alınan kar miktarının belirlenmesi.
  • Maliyet fiyatı, ayrı kalemlerin maliyetlerini hesaplayarak belirlenir.
  • Maliyet fiyatı, işletmenin hangi maliyette üretim yapmasına izin verdiğini gösterir.
  • Sınaî ürünler için asal maliyetin dört çeşidi vardır.
  • Kural olarak, bir üretim biriminin maliyetini ekonomik unsurlar belirlemek imkansızdır.
  • Giderlerin ilk yedi maddesi fabrika maliyet fiyatını oluşturur.
  • Üretim maliyetine dahil olan işletmelerin giderleri doğrudan ve dolaylı maliyetlere ayrılmıştır.
  • Bu gruplandırma, bir ürünün birim maliyetini (işler, hizmetler) belirlemek için gereklidir.
  • Doğrudan belirli bir üründe atfedilebilirler.
  • Her üretim ürünü herhangi bir malzemeden oluşur.

Benzer Resimler: