Rusya finans sistemi finans farklıdır

Özetler:

  • Devletin finansal sistemini kurmak için ekonomik temel.
  • Tanımı gereği, finansal sistem finansal ilişkilerin bir kümesidir.
  • Finansal ilişkilerin küreleri ve bağlantıları birbiriyle ilişkili olup, toplu olarak tek bir finansal sistemi oluşturmaktadır.
  • Finansal sistemdeki ana bağlantılardan biri devlet bütçesidir.
  • Devlet mali sisteminin temelini oluşturan devlet bütçesi.
  • Rusya'nın vergi sistemi doğrudan ve dolaylı vergilerin birleşimine dayanmaktadır.
  • İşletmelerin finansmanının finansal sistemdeki yeri.
  • Finansal sistemi çözmek için tasarlanmış modern toplumun sorunları olarak, arayabilirsiniz.
  • Finansal sistemin ana alanlarının ve bağlantılarının ifşa edilmesi.
  • Böylelikle, batılı büyük ekonomistler finansal politikanın net bir tanımını yapmazlar.

Benzer Resimler: