Holding şirketleri ve Rusya'daki ve dışındaki finansal ve endüstriyel gruplar - finans farklılıkları

Özetler:

  • Mali ve endüstriyel grup kavramı.
  • Mali ve endüstriyel grup türleri.
  • Mali ve endüstriyel grupların faaliyetlerinin normatif düzenlenmesi.
  • Mali ve endüstriyel grupların işleyişi ile ilgili problemler.
  • Kursun amacı, finansal ve endüstriyel grupların piyasa ekonomisinin oluşumundaki rolüdür.
  • Mali ve endüstriyel gruplar sınıflandırılabilir.
  • Finansal ve endüstriyel grup konsolide (konsolide) muhasebe, raporlama ve bakiye yürütür.
  • Mali ve endüstriyel grup faaliyetleri hakkında yıllık bir rapor hazırlar.
  • Piyasa koşullarında, finansal ve endüstriyel komplekslerin oluşumu kaçınılmazdır.
  • Entegre sanayi şirketleri.

Benzer Resimler: