Hukukun ortaya çıkışı ve gelişimi, kavramı ve özellikleri. Hukuk bilinci kavramı, temel işlevleri, türleri - hukukun temelinde farklılıklar

Özetler:

  • Hukuk kültürü kavramı.
  • Hukuk kültürünü türlere göre alt bölümlere ayırma.
  • Yukarıda belirtildiği üzere, hukuk, devlet gibi, sosyal gelişimin bir ürünüdür.
  • Bu, hukuk hayatını genel olarak ve temel alanlarını ayrı ayrı ele alır ve değerlendirir.
  • Kanunun, toplumun kültürel gelişiminden daha yüksek olamayacağı gerçeğinde büyük bir gerçeği vardır.
  • Hukuki farkındalık, hukuki gerçekliğin tamamının manevi bir yansımasıdır.
  • Hukuk kültürünün yapısı.
  • Hukuk ve kültür etkileşimi.
  • Kabile toplumunda ya da kabilede, davranış kuralları ya da sözde sosyal normlar işliyordu.
  • Klan üyelerinin açık bir hak ve görev dağılımı yoktu.

Benzer Resimler: