Edebî dil ve temel özellikleri - İngilizce özet

Özetler:

  • Konu: Edebi Dilde Ve Temel İşaretleri.
  • Edebî dil: özellikleri ve işlevleri.
  • Edebiyat dili bir konuşma işaretidir.
  • Böyle bir ihtiyaç kendi edebi dilinin ortaya çıkışı karşılıyor.
  • Edebî Rus dili yüzyıllar önce önce şekillenmeye başladı.
  • Ulusal dilde ana biçim edebi dildir.
  • Edebî norm, konuşmada telaffuz, eğitim ve dil birimlerinin kullanımı kurallarıdır.
  • Normun başlıca işlevi korunuyor, amacı onun edebi dilin zenginliğini korumaktır.
  • Normların çeşitleri modern edebi dilin sözlüklerine yansıtılır.
  • Edebî dil normlarının tarihsel olarak değiştirilmesi doğal, objektif bir olgudur.

Benzer Resimler: