İntervertebral fıtık - tıp, fiziksel kültür ve sağlık ile ilgili özet

Özetler:

  • 3 İntervertebral fıtık ile ilgili iki efsane.
  • İntervertebral fıtık oluşumunda birkaç aşamada izole edilir.
  • İntervertebral fıtık ile ilgili iki yanlış anlam vardır.
  • İlk yanlış anlaşılma, intervertebral herninin mutlaka bir ameliyat anlamına geldiği yönündedir.
  • Diğer vakalarda intervertebral fıtık tedavi edilmelidir, ancak ameliyat edilmemelidir.
  • Fıtıklaşmış disklerin cerrahi tedavisine endikasyonları.
  • Yazımda konuyu açığa çıkarmaya çalıştım: Intervertebral herni ve tedavisi.
  • Fıtıklı bir intervertebral diskin mikrocerrahi olarak çıkarılması.
  • İntervertebral fıtıklardan muzdarip kişilere aşağıdaki beden eğitimi biçimleri önerilebilir.
  • Vertebral fıtıkın intervertebral diski.

Benzer Resimler: