Kolomb öncesi Amerika'nın Maya, Aztek ve Incaslarının mitolojisi ve kültürü - kültüroloji üzerine makale

Özetler:

  • Maya Indian Amerikan mitolojisi.
  • Maya kabileleri M.Ö. 2. binyıl civarında kültürel gelişimlerine başlamışlardır.
  • Aztekler, daha eski kültürlerden miras aldıkları astronomi alanında geniş bilgiye sahipti.
  • Incas kültürü nispeten geç oluşturulmuştur.
  • Orta Amerika Kızılderilileri mitolojisinin genel fikri.
  • Yucatan'ın Meksika yarımadasında ve dağlık Guatemala'da Maya uygarlığı geliştirildi.
  • Buna bir örnek, ilk Maya yapılarını süsleyen süsleme.
  • Isap'ta Maya dini ilkel inançlardan farklı olarak gelişir.
  • Maya klasik döneminin panteonu çok bol ve karmaşıktı.
  • Aztek medeniyeti piramitlerin, heykelin ve resmin mimarisini de miras aldı.

Benzer Resimler: