Mospy-inceleme çalışması - sosyoloji makalesi

Özetler:

  • Korelasyon grafiğine dayanarak, çalışmanın sonuçlarını değerlendirin.
  • "Sosyal ve pedagojik araştırma yöntemleri".
  • II Amaç: Çalışma, aşağıdaki konuları tanımlamayı amaçlamaktadır.
  • 29 - aylık gelir.
  • 33 - bir finansal pozisyonun tahmini.
  • 36 - yaşamdan tatmin.
  • 37 - işten memnuniyet.
  • 39 - kendini tatmin.
  • 31 - gelir düzeyinden memnuniyet.
  • Pearson doğrusal korelasyon katsayısı.

Benzer Resimler: