Kişisel mülkiyet vergisi - finansal özet

Özetler:

  • Şahsın mülkiyetiyle ilgili vergilendirmenin nesneleri şemada listelenmiştir.
  • Bireylerin mülkiyet üzerindeki vergi oranları tabloda belirtilen tutarda belirlenir.
  • Bireylerin mülkiyetindeki vergilerin ödenmesinden sonra aşağıdaki vatandaş kategorileri muaf tutulmuştur.
  • Kosareva TE, Yurinova LA, Baranova LG Kuruluşların ve kişilerin vergilendirilmesi / Ed.
  • Sahipler 1 Kasım'a kadar vergi ödüyorlar.
  • 27.12.1991 tarih ve 2218-1 nolu "Vergi Sisteminin Temelleri Hakkında" Rusya Federasyonu Yasası.
  • 2011 yılı vergi politikasının temel yönergeleri ve 2012-2013 planlama dönemi.
  • Bryzgalin AV Vergi yükümlülüğü.
  • Vergiler ve vergilendirme - 6. baskı.
  • Vergiler ve mali kanun.

Benzer Resimler: