Yol güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler üzerine - diğer konularda bir özet

Özetler:

  • L) yol güvenliği durum göstergelerinin devlet kayıtlarının uygulanması.
  • F) kamu düzenini korumak ve kamu güvenliğini sağlamak için alınan önlemlere katılım.
  • Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin Moskova, Kremlin 15 Haziran 1998
  • Rusya Federasyonu Başkanı 15 Haziran 1998 tarih ve 711 sayılı Kararname.
  • Rusya Federasyonu Hükümetine.
  • (15 Haziran 1998 tarih ve 711 sayılı başkanlık kararı ile onaylanmıştır).
  • Devlet Teftiş Kurulunun sorumlulukları şunlardır.
  • Devlet Müfettişliği kendisine verilen görevleri yerine getirme hakkına sahiptir.
  • Bu eseri hazırlamak için kullanılan malzemeler sitemizden alındı.
  • Normatif yasal işlemlerini bu Kararname ile uyumlu hale getirin.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Diğer konularda toplanan özetler