Rus Truth'un genel karakteristiği, Rus hukuk tarihindeki önemi - kriz karşıtı yönetim üzerine bir özet

Özetler:

  • Şimdiye kadar, 100'den fazla Rus Truth listesi çöktü.
  • Rus Treni üzerindeki belirli etkiler Bizans kanun yasasına tabiydi.
  • Rus Pravda, belirli nüfus gruplarının yasal statüsünü belirleyen bir dizi norma sahiptir.
  • Rus Gerçekleri tarafından sağlanan suç türleri arasında devlete karşı suç bulunmamaktadır.
  • Rus Truth henüz soyut kavramları bilmiyor: "mülkiyet", "mülk sahibi olma", "suç"
  • Kişisel istihdamda olduğu gibi "Rus Pravda" da yalnızca timsah (hizmetkârlar) veya anahtar bekçileri seçmekten söz eder.
  • "Rus Pravda" nın cezalandırma sistemi oldukça basittir.
  • Bununla birlikte, zaten "Rus Pravda" her zaman söylentiler ve izleyiciler arasında açık bir ayrıma dayanmıyor.
  • "Rus Treni" ve "alan" hakkındaki diğer kanunlardan bahsedilmez.
  • Kuşkusuz Rus Gerçek, eski Rus yasasının en eşsiz anıtıdır.

Benzer Resimler: