Medeni Usul Hukukunun Genel Esasları - Medeni hukukta soyut

Özetler:

  • Medeni usul hukuki kapasitesi.
  • Medeni usulle ilgili haklara ve görevlere sahip olma becerisi.
  • Bu ya da bu hukuk dalının özgünlüğü en açık şekilde ilkeleriyle ifade edilmiştir.
  • İlkeler, içeriğini ortaya koyan, kanunlara nüfuz eden şeylerdir.
  • Hukukun esasları belirli yasal düzenlemelerde açıkça ifade edilmiştir.
  • Tarafların eşitliği ve rekabet gücü ilkesi.
  • Medeni hukukla ilgili herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır.
  • Medeni usul hukuki kapasitesi.
  • Davalı, iddiayı tanıma hakkına sahiptir.
  • Tanıma'nın meşruiyeti d. mahkeme tarafından onaylanmış, protesto edildi.

Benzer Resimler: