Örgütsel sorunlar. Çözüm gerektiren çelişkiler - yönetim tezi

Özetler:

  • Gerçekten, açıkça tanımlanmış bir sorun yarı çözülmüş olarak düşünülebilir.
  • Soruna olası çözümler farklı alanlarda olabilir.
  • Karar vermede özel dikkat, problemlerin ifadesinin bir değerlendirmesini hak eder.
  • Sorun durumu daima bir sonuçtur.
  • Sorun, bu durumun nedeni.
  • Sorunun formülasyonu özel bir önem arzetmektedir.
  • Organizasyonel teşhis işlemi sırasında uygulanacak görevler birbiriyle ilişkilidir.
  • İş Psikolojisi ve Örgüt Psikolojisi: 4 / Per.
  • Durumun ortadan kaldırılması için bir karar vermek.
  • Sorun ve sorun durumu.

Benzer Resimler: