Trigonometrinin temel formülleri. Trigonometrik insidans tablosu - kriz yönetiminde soyut

Özetler:

  • Üretimin ekonomik faaliyetinin ana teknik ve ekonomik göstergeleri.
  • Ana ekipmanın bileşimi ve kalitesi.
  • Pazarlama sentezinin geliştirilmesi OJSC yönetimsel cihazının mikro çevre ile olan etkileşimidir.
  • Potansiyel piyasaların durumunun araştırılması ve farklı fiyat stratejileri geliştirilmesi.
  • JSC "UAZ" 'ın durum analizi üzerine.
  • Şanlıurfa Genel ve Mesleki Eğitim Bakanlığı.
  • St. Petersburg Teknik Üniversitesi.
  • Cheboksary İktisat ve İşletme Enstitüsü.
  • Proje koruma altına alınıyor.
  • Proje ___________________________ N, N, Krivova öğrencileri tarafından yerine getirildi.

Benzer Resimler: