Yönetim gelişiminin ana aşamaları ve kavramları - yönetim tezi

Özetler:

  • Yönetim gelişiminin ana aşamalarının içeriğine dikkat edin.
  • Bir kavram ve yönetim yönü olarak gelişme.
  • "Yönetim kavramlarının gelişiminin tarihi" Belousov.
  • Yönetim gelişiminde modern eğilimler.
  • Başlanan ekonomik gelişmenin yeni safhasına post-endüstriyel çağ denilmektedir.
  • Yönetim aşamalarının etkisi altında doğdu.
  • Yönetim gelişiminin tarihsel dönemselleşmesi.
  • Yüzyılın sonunda, 1990'ların başında, yönetimin gelişmesinde aşağıdaki eğilimler görülür.
  • Frederick Winsend Taylor (1856-1915) "bilimsel yönetimin babası" idi.
  • Arz talebi aşmaya başladığında satış konseptine dönüş olur.

Benzer Resimler: