Araştırma Etkinliğinin Psikolojisinin Temelleri - Medeni Hukuk Üzerine Özet

Özetler:

  • Tanımlama ilkesiyle araştırmacının düşünme faaliyetinin tüm süreci esas alınır.
  • Tabii ki, tüm soruşturma kararları sezgilere dayanamaz.
  • Soruşturma altındaki kişi, kendisine sunulan bilgilere dayanarak çözen kişidir.
  • Şekil 1 Araştırmacı etkinliğin yansıtıcı-bilişsel yapısı.
  • Araştırmacının iletişimsel etkinlik psikolojisi.
  • Araştırma durumlarının en karmaşık grupları aşırı derecede bilgi yetersizliği ile karakterizedir.
  • Kanıt elde etmenin başlıca yollarından biri tanımlamadır.
  • Tanımlama, herhangi bir nesnenin özelliklerinin bütünlüğünün eşsiz, benzersiz olması üzerine kuruludur.
  • Sınırsız arama bölgesinde karmaşık soruşturma görevleri farklıdır.
  • Psikolojik olarak, daha önce verilen göstergelerin Karmaşıklığını tanımak çok zordur.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Medeni hukukla ilgili gerçek özetler