Çocuklarda tümörlerin özellikleri ve klinik seyri - tıp, fiziksel kültür ve sağlık ile ilgili özet

Özetler:

  • Kanser tümörleri, özellikle yaşlı çocuklarda çok seyrek görülür.
  • Çocuklarda yetişkinlerde gözlenen farklı tümör türleri gösterilmektedir.
  • Çocuklarda tümörler, yenidoğan döneminden başlamak üzere tüm yaş gruplarında bulunur.
  • Çocuklarda en sık görülen ve karakteristik tümörler vasküler tümörlerdir.
  • Virchow'un "uyarılma teorisi", tümörlerin etiyolojisi ve patogenezi üzerine çalışmada tarihsel bir rol oynamıştır.
  • Günümüzde hiç kimse, tümörün nedenlerinin çeşitlilik gösterebileceğinden kuşku duymuyor.
  • Nadir istisnalar dışında tüm araştırmacılar, tümörün orijinli poli-teorisini paylaşmaktadırlar.
  • Tümörler, vücudun nitel olarak değişen hücrelerinin çoğalmasıdır.
  • Kızlarda bazı tümörlerin baskınlığı var.
  • Farber'e göre malign tümörler yaşamın ilk yarısında ve 6-7 yaşları arasında daha sık görülür.

Benzer Resimler: