Modern ve günlük retorik özellikleri - soyut İngilizce

Özetler:

  • Özel retorik disiplin olarak olağan retori.
  • RJ meselesinin günlük retorikteki önemi açıktır.
  • Rus retorik geleneği için, söylemin genel ve özel bölünmesi karakteristiktir.
  • KF Sedov'un eserlerinde verilen RJ'nin tanımı, türün durumsal niteliğini vurgular.
  • Araştırmacının kendisine göre, önerilen tipoloji çok geneldir.
  • Bu görevlerden biri RJ'nin insan faaliyet alanlarında sınıflandırılmasıdır.
  • Retorik türler (kızarmış ekmek, iltifat, sosyal konuşma vb.) "Üst seviye" oluşturur.
  • Öteki uçlarda, özel eğitim gerektirmeyen ve türlerin ötesinde olan türler vardır.
  • Bunlara, örneğin dedikodular, ruhlar üzerine konuşma, kavgalar vb. Dahildir.
  • Konuşmanın etkinliğini sağlamak.

Benzer Resimler: