Bir eczanede ve bir ilaç şirketinde iş gücünün korunması - hayatın güvenliği üzerine bir özet

Özetler:

  • İş güvencesi alanında hizmet sunan kuruluşlar zorunlu akreditasyona tabidir.
  • Bu kişilerin tüm kategorileri, emek koruma konusunda özel eğitim almalıdır.
  • İş güvencesi köşesi, yerleştirilmesi için ayrılan alana bağlı olarak hazırlanır.
  • Bölüm hakkındaki yönetmelikler, emek koruma kurallarında eğitim vb.
  • İşi Koruma Hizmet ve Komiteleri.
  • İş Koruma Çalışmalarının Belgesel Hükümleri.
  • Her bir işyerinde iş güvencesi şartlarına uygun çalışma şartları.
  • İşçilerin emeğin korunması gereklilikleri ile tanıtılması.
  • Çalışanlar için emek koruma kurallarının ve talimatlarının geliştirilmesi ve onaylanması.
  • İş güvenliği mühendisi olarak nitelendirilen kişiler.

Benzer Resimler: