Bir arazinin maliyetinin tahmini - tarımla ilgili makale

Özetler:

  • Aşağıdaki durumlarda arazi veya arazi maliyetinin tahmini gerekebilir.
  • Konuya ilişkin "Bir arazinin maliyetinin değerlendirilmesi".
  • Arazinin değerlemesine yaklaşımlar.
  • Arazinin değerini değerlendirme yöntemleri.
  • Bir arazinin piyasa değerinin değerlendirilmesi prosedürü.
  • Bir arazinin piyasa değerinin değerlendirilmesi prosedürü beş aşamadan oluşmaktadır.
  • Her arazi parçası, büyüklüğünden bağımsız olarak sabit bir piyasa değerine sahiptir.
  • Ayrıca, hedef hedef değiştirildiğinde piyasa değeri değişir.
  • Bu durumda, arazi parselinin değerini bulma modeli, geri kalanın ilkesine dayanıyor.
  • Arazinin kalıntı tekniği, arazilerin serbestçe satılması ile ilgili bilgi yokluğunda kullanılır.

Benzer Resimler: