Alopesi areata - kriz karşıtı yönetim üzerine bir özet

Özetler:

  • Fokal alopesi [OA] sorunu dermatolojinin acil sorunlarından biri olmaya devam etmektedir.
  • Özellikle duyusal stresin [sinir sistemi] rolünün fokal alopesi oluşumunda dikkate alınması gerekir.
  • Literatür taraması 1.1 Fokal alopeside etiyoloji ve patogenez.
  • Katılma alanına bağlı olarak, nazal alopesinin aşağıdaki klinik şekilleri ayırt edilir.
  • Bazı yazarlar [1], yuvalanma alopesisinin iki daha fazla formunu ayırt eder.
  • 1981, Metaxa GY ve diğerleri 1982].
  • Lokus DQBI * 03, DQBI * 0301, DQBI * 0401, DQBI * 0502 ile olan ilişki diğer yazarlar tarafından da kaydedildi.
  • Antijen taşıyıcıları HLA - B13, B27, CW!, CW3, DR7 bir risk grubu oluşturdu.
  • [Friedmann PS ve ark., 1981, BBJ Majewski ve diğerleri, 1984].
  • [8-15] 'de OA, T hücreleri tarafından perifolliküler infiltrasyon ile ilişkilidir.

Benzer Resimler: