Künt sert ve keskin nesnelerden zarar - diğer konularda bir soyut

Özetler:

  • Körelmiş nesneler sert ve yumuşak olabilir.
  • Yaranın uçları keskin, çoğunlukla kesme nesnesinin hareket sayısını belirten kesiklerdir.
  • Çift taraflı bir bıçak hasar gördüğünde, yaranın her iki ucu keskin olur.
  • Ciltteki yüzeyel hasar, papiller tabandan daha derin değildir.
  • Derinin papiller tabakasından daha derin yayılmış hasar.
  • Nesneleri, silahları ve silahları keskin uçları veya keskin kenarları veya her ikisini birden çağırırlar.
  • Keskin kenarlı (bıçaklı) akut bir son olmayan nesneler.
  • Keskin cisimlerin sınıflandırılması.
  • Genellikle sıkıştıran nesnelerden sadece biri hareket eder ve diğeri hareketsizdir.
  • Zararın şiddeti, kütleye, alana ve temas süresine bağlıdır.

Benzer Resimler: