Konuşmanın doğruluğu: stres ve dilbilgisi normları - İngilizce soyut

Özetler:

  • Doğru demeç, kültürel ve okur-yazar konuşmanın vazgeçilmez bir işaretidir.
  • Konuşmanın doğruluğu ve dil normu kavramı.
  • Konuşma düzgünlüğü kavramını vermek.
  • Konuşmanın doğruluğunun modern toplumu nasıl etkilediğini sonuçlandırmak.
  • Stres normları Rus dilinin en önemli sorunlarından biridir.
  • Şimdiye dek, konuşmamız üç tür strese ayırdı: sözlü, mantıksal ve vurgulu.
  • Konuşmanın doğruluğunun temel göstergeleri.
  • İyi edebi telaffuz (telaffuz ve stres kuralları, intonasyonel normlar).
  • Ortofep normları (stres ve telaffuz normları).
  • Morfolojik normlar (belirli konuşma biçimlerinin veya konuşmanın bölümlerinin kullanılması).

Benzer Resimler:

Benzer eserler