Paralel kirişli silahlar yerleştirir - elektrik mühendisliği konusunda soyut

Özetler:

  • Pierce tabancaları, yoğun ışın oluşum sistemleri arasında en yaygın olarak kullanılmıştır.
  • Bu türden ilk görevler arasında Pierce tabancasının hesaplanmasıyla ilgili görevler vardı.
  • Bu tür demetler paralel veya yakınsak - kama şeklinde olabilir (Şekil 2-d, e).
  • Fig.5 Pierce tabancalarında karakteristik alan deseni.
  • Paralel şerit demeti oluşturmak.
  • Paralel silindirik bir kiriş oluşumu.
  • Gelişmiş katot ünitesine dayanarak, LUE için Piers optikleri olan bir elektron tabancası oluşturuldu.
  • Paralel silindirik (eksenel simetrik) kiriş.
  • Pierce tabanca elektrotlarının basitleştirilmiş biçimi.
  • Paralel oluşturmak için elektronik tabanca.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Elektrik mühendisliği alanında toplanan özetler