Organizasyonda İSG yönetim sisteminin geliştirilmesi - hayati faaliyetin güvenliği üzerine bir özet

Özetler:

  • Organizasyonda OSH yönetim sisteminin ana unsurları ve inşaatı.
  • İSG yönetim sisteminin amacı ve ana görevleri.
  • İş güvencesi yönetimi sistemindeki bilgiler.
  • İş güvencesi yönetiminde kişisel bilgisayarların ve bilgi ağlarının kullanılması.
  • Tüm kontrol sisteminin matematiksel ve yazılımı.
  • İş güvencesi önlemlerinin finansmanı.
  • Kontrol sisteminin genel şeması.
  • Yönetim hiyerarşisini ve diğer bileşen sistemlerini tanımlayın.
  • Otomatik kontrol sisteminin genel yapısı.
  • Otomatik kontrol sisteminin aşağıdaki ana bileşenleri ayırt edilebilir.

Benzer Resimler: