İneklerde analık parezisi, tedavi ve önleme - tarım denemesi

Özetler:

  • Bu drenaj inekleri üzerinde yapılan deneylerde doğrulandı, bunların çoğunda analık pezisi vardı.
  • Ebeveyn parezi, yoğun süt sığır yetiştiriciliği ile dünyanın tüm ülkelerinde kayıtlıdır.
  • Ahırlar ve analık bölgeleri taslaklarla elimine edilir.
  • "Marta" ineğinde, doğumdan önce kesilen tüm klinik bulgular vardı.
  • Sığırların annelik parestezi.
  • İnekler, doğumdan sonraki ilk günlerde 6-10 yaşlarında hakimdir.
  • İnek, spin-lateral bir konuma getirilerek teslim oldu.
  • Zamanında tedavi edilmediğinde, çoğu durumda olumsuzdur.
  • İnek kırmızı step bitki, 4 yaşındaki, 500 kilogram ağırlığındaki herhangi bir işaret içermiyor.
  • 19 Mayıs 2005 sabahı inek sahibine göre doğum başarılı oldu.

Benzer Resimler: